Rezystory rozruchowe

 więcej

Stanowiska sterownicze

więcej

Zwalniaki

zajawka5 2więcej

FIRMA

Zaopatrujemy przedsiębiorstwa w elektryczną aparaturę dźwignicową oraz wyposażenie suwnic
i wciągników.
Tradycje naszej firmy sięgają roku 1995. Aktualnie nasza firma przechodzi etap restrukturyzacji. Dotychczasowy zakres podstawowej działalności firmy bedzie prowadzony przez każdego ze wspólników.

 

więcej